Pretraga

heading picture 1

Poslednje izložbe

Arhiva

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Izložba "Ostaci graditeljskog nasleđa na rekama i kanalima Vojvodine”

27.09 - 10.10.2007

U Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin u petak 21. septembra 2007. godine u 19 časova otvorena je izložba fotografija pod nazivom "OSTACI GRADITELJSKOG NASLEĐA NA REKAMA I KANALIMA VOJVODINE". Ovu izložbu povodom "Dana evropske baštine" organizuju Zavod za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin i Narodni muzej Zrenjanin a autor je Branislav Milić, etnolog Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Izložba obuhvata 105 fotografija.
Tekst autora izložbe Branislava Milića:
Na poziv Saveta Evrope i inicijativu Evropske Unije, već je peta godina kako Republika Srbija uzima učešće u velikoj evropskoj kulturnoj manifestaciji pod nazivom „ Dani evropske baštine“. Druga polovina septembra je period kada se u svim našim većim gradovima organizuju prigodni programi sa zadatom tematikom, u kojima učešće uzimaju mnoge institucije, ustanove kulture, ne vladine organizacije, razna udruženja i drugi. Smisao manifestacije je da se uključi što veći broj učesnika, kako bi se široj javnosti prezentovao deo kulturnog nasleđa ove sredine. Manifestacija ima i poseban cilj usmeren ka određenim ciljnim grupama, misleći pre svega na mlađu populaciju, a naročito vodeći računa o približavanju nasleđa osobama sa posebnim potrebama.
Zvanična tema manifestacije za ovu godinu nosi naslov: „REKE, PUTEVI NASLEĐA“. Zavod za zaštitu kulture Zrenjanin organizovaće u saradnji sa Narodnim muzejem Zrenjanin izložbu fotografija pod nazivom „OSTACI GRADITELjSKOG NASLEĐA NA REKAMA I KANALIMA VOJVODINE“, uz značajnu pomoć Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ iz Novog Sada i Dokumentacionog centra istog preduzeća u Sremskoj Kamenici.
Autor izložbe je Branislav Milić, etnolog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin.
Izložbom će biti predstavljen jedan segment našeg bogatog kulturnog nasleđa, sa kojim je većina građana imala retku priliku da se upozna. Reč je o objektima podignutim krajem XIX i početkom XX veka, kojima su regulisani vodotokovi i obilne podzemne vode i sada prisutne na teritoriji Vojvodine. To se postiglo sistemom kanala i kanalskih objekata u vidu prevodnica i ustava, popularno zvanih „šlajz“, koji predstavljaju izuzetno vrednu celinu u okviru naše kulturne baštine.
Drugu grupu objekata čine kompleksi crpnih stanica postavljenih na određenim punktovima uz reke, prepoznatljivih po zgradama sa stilskim odlikama industrijske arhitekture. U njima se nalaze u celosti sačuvani sistemi starih pumpi, čiji je pogon pokretala najpre para, a zatim dizel gorivo. Iako danas nisu u funkciji, mogu se konzetvirati i taj prostor prilagoditi uslovima stvaranja muzeja tehnike u autentičnom ambijentu.
Treću graditeljsku celinu bi predstavljali objekti koji premošćuju dve obale u vidu starih drvenih, zidanih i železnih mostova, kao i još uvek „živih“ skela na Tisi.
Premda se ovim objektima do sada nije poklanjala dužna pažnja, ova izložba bi mogla biti prvi korak u drugačijem pristupu prema ovim objektima sa izuzetnim vrednostima i velikim turističkim potencijalima.

Umesto uobičajenih kataloga, posetioci su na poklon dobijali razglednice i CD- ove, na kojima je predstavljen sadržaj izložbe.