Pretraga

heading picture 1

Poslednje izložbe

Arhiva

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Sarmatska kultura na tlu Banata

05.06 - 18.06.2009


Simpozijum "Arheologija Banata" pocinje 5. juna 2009. u 10:30 casova u Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin svecanim otvaranjem izložbe pod nazivom "Sarmatska kultura na tlu Banata" koju je pripremila Snežana Marinkovic, arheolog, muzejski savetnik Narodnog muzeja Zrenjanin. Izložbu otvara dr Ferenc Horvat, arheolog iz muzeja iz Segedina a izložba ce biti otvorena do 18. juna 2009. godine. Izložba obuhvata 64 eksponata iz zbirke Narodnog muzeja Zrenjanin, keramika i nakit: fibule, prstenje i ogrlice od staklene paste, opala i drugih materijala.


Izvod iz teksta kataloga:


"Sarmati su iranska plemena, nomadska, koja su od III veka pre naše ere do IV veka živela u oblastima Dona, Dunava i Crnog mora. Naseljavanje Vojvodine trajalo je u periodu od II do IV veka. Brojne istražene nekropole, naselja kao i pojedinacni nalazi svedoce o njihovom prisustvu na prostoru Banata. Najpoznatiji lokaliteti na podrucju Srednjeg Banata su: Živaniceva dolja - Botoš (lokalitet se nalazi pored isušenog korita recice Šozov), Ciglana - Banatski Despotovac (otkriveno 17 sarmatskih grobova), Nemacko groblje - Ecka, obala Begeja - Zrenjanin, Vinogradi - Orlovat, Jamure - Aradac, Kameniti vinogradi - Aradac, Pašnjak - Belo Blato, Kruška - Tomaševac, Leje - Aradac.


Naselja su podizana uglavnom pored reka. Grobni inventar u sarmatskim grobovima su, osim keramike, raskošni ukrasni predmeti i ogledala. U upotrebi je bio i metal - gvožde i bronza. Od gvožda je izradivano oružje: mac, koplje i noževi, a od bronze nakit.


Dolaskom na našu teritoriju Sarmati donose nove elemente u kulturi, pri cemu grcko - helenisticka i iranska komponenta imaju odlucujuci uticaj, novi stil u umetnosti, koji je vidljiv na nakitu. Karakteristike novog stila u izradi nakita ogledaju se u upotrebi polihromije, pseudogranulacije, pseudofiligrana, dok su motivi geometrijski i floralni. U formiranju materijalne kulture Sarmata odlucujuci uticaj imali su i autohtoni keltsko - dacki elementi, kao i rimska provincijska kultura. Ti uticaji, u vidu razlicitih stilskih elemenata, uocavaju se na fibulama, narukvicama, naušnicama, privescima i aplikacijama, ogrlicama. Osim dekorativne uloge nakit je kod Sarmata odredivao visinu društvenog položaja nosioca.


Za sarmatsku kulturu karakteristican je, pre svega, nakit, cija je estetska namena izražena u bogatim formama, tehnici obrade, kvalitetu obrade, materijalu od koga je izraden, lepoti i raskoši dekorativnih elemenata, te takav dobija umetnicku vrednost i umetnicki karakter.


Materijalna kultura sarmatskog doba poznata je pre svega zahvaljujuci izuzetno bogatim grobnim prilozima, sa nekropola. Ti prilozi sa nekropola ili naselja, svedoce o stvaralackoj snazi izraženoj u bogatstvu materijalne kulture i umetnickog stvaranja, bilo da se radi o nakitu ili keramickim prilozima. Sudeci po materijalnoj kulturi Srednji Banat je od II do IV veka bio intenzivno naseljen sarmatskim plemenima."


autorka Snežana Marinkovic, arheolog, muzejski savetnik