Pretraga

heading picture 1

Poslednje izložbe

Arhiva

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Izložbа Ustanak u severnom Banatu 1941.

03.10 - 30.10.2011

  • U Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin u ponedeljak, 3. oktobra 2011. u 19 časova, biće otvorena izložba pod nazivom „Ustanak u severnom Banatu 1941.“ čiji je autor istoričar Miodrag Cvetić, muzejski savetnik, a deo sredstava za realizaciju ove izložbe Narodni muzej Zrenjanin dobio je od Ministarstva kulture Republike Srbije.
  • Izložba obuhvata trodimenzionalne predmete (najviše oružje), fotografije, dokumente i ostalu arhivsku građu o pripremi i toku ustanka u severnom Banatu 1941. godine.
  • Deo teksta iz kataloga (autor Miodrag Cvetić, muzejski savetnik):
  • „Kao odgovor na okupaciju i rasparčavanje Vojvodine, kao i u drugim delovima Jugoslavije i Srbije, u njoj najpre dolazi do političkih i vojnih priprema za ustanak protiv okupatora. Tokom maja i u prvoj polovini juna 1941. one su veoma intenzivirane. U tom cilju održan je niz sastanaka jezgra glavnog organa koji je radio na tim pripremama, a to je bio Pokrajinski komitet KPJ za Vojvodinu. Do kraja juna te pripreme su dosta odmakle. Dana 23. juna 1941. u neposrednoj blizini Petrovgrada održana je istorijska sednica PK KPJ za Vojvodinu. Na njoj je doneta odluka o dizanju ustanka u Vojvodini. Vojvođanski slobodari, antinacisti i komunisti sledili su odluku Centralnog komiteta KPJ o dizanju ustanka protiv nacističkog i fašističkog okupatora u celoj Jugoslaviji. Ovaj organ je svoju odluku o ustanku doneo 22. juna 1941. Neposredni povod za ovakvu odluku CK KPJ bio je napad Hitlerove Nemačke na Sovjetski Savez, 22. juna 1941. godine. Sutradan, 23. juna 1941. PK KPJ za Vojvodinu doneo je odluku o privođenju kraju priprema za ustanak u Banatu, Sremu, Bačkoj i Baranji.
  • * * *
  • U severnom Banatu vojne i političke pripreme za ustanak organizovao je i vodio Okružni komitet KPJ i njegov Vojni komitet. Tokom aprila i sve do početka ustanka u severnom Banatu sakupljalo se oružje, drugi vojni i sanitetski materijal. Stvarale su se vojne i udarne desetine za oružanu borbu, diverzije i sabotaže. Vršena je vojna obuka svih onih muškaraca i žena, među kojima je najviše bilo omladine. Organizovani su kursevi prve pomoći, birani pouzdani kuriri, uspostavljane kurirske veze i baze za članove PK KPJ za Vojvodinu, Štaba partizanskih odreda Vojvodine i druge okružna, sreska, mesna rukovodstva i rukovodioce NOP-a u severnom Banatu, ilegalce, ranjenike i sve pripadnike NOP-a čiji su životi bili ugroženi.
  • Posle svih tih priprema tokom početka druge dekade jula 1941. u severnom Banatu je počeo ustanak protiv okupatora.“