Pretraga

heading picture 1

Poslednje izložbe

Arhiva

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Arheološka izložba „Crna Bara – Prkos”

14.05 - 14.06.2013


U Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin u utorak, 14. maja 2013. godine, u 19 časova biće otvorena arheološka izložba pod nazivom "Crna Bara - Prkos". Izložba obuhvata 117 eksponata koji pripadaju vremenskim periodima: neolitu - vinčanskoj i potiskoj kulturi, eneolitu - Tisapolgar kulturi, kao i srednjem veku - grobovi iz X i XI veka. Radi se o višeslojnom arheolopkom nalazištu koje se nalazi u severnom delu Banata, na putu Crna Bara-Novi Kneževac. Iskopavanja na arheološkom lokalitetu vršena su 1943. godine pod rukovodstvom upravnika zrenjaninskog Muzeja Lazara Nikolića. U drugoj kampanji realizovanoj 1944. godine, rukovodilac arheoloških isopavanja bio je profesor Milutin Garašanin. Nakon istraživanja, materijal je prenet u Narodni muzej Zrenjanin, tada Gradski muzej. Istraživači su utvrdili tri horizonta sa stambenim objektima. U najnižim slojevima su otkrivene zemunice koje se na osnovu otkrivenih artefakata vezuju za potisko-vinčansku kulturu. U mlađim horizontima otkriveni su stambeni objekti, kuće različitog stepena očuvanosti sa pokretnim arheološkim materijalom - keramikom, kamenim oruđem, koji pripadaju eneolitu, odnosno Tisapolgar kulturi.

Do danas o ovom nalazištu nisu izneti podaci, međutim većina tehničke dokumentacije, kao i predmeti, sačuvana je u Narodnom muzeju Zrenjanin i prvi put se publikuje. Autor izložbe je Snežana Marinković, muzejski savetnik arheolog Narodnog muzeja Zrenjanin.

Izložba će biti otvorena do 14. juna 2013. godine.