Pretraga

heading picture 1

Poslednje izložbe

Arhiva

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Izložbe „Tropi” Milene Jeftić Ničeve Kostić"

04.06 - 04.07.2014


U Salonu Narodnog muzeja Zrenjanin u sredu, 4. juna 2014. godine, u 19 casova otvorena je izložba pod nazivom "Tropi" autorke Milene Jeftic Niceve Kostic. Ciklus Tropi je poslednji u nizu ciklusa inspirisanih prirodom u bogatom umetnickom opusu Milene JNK i sada ga premijerno izlažemo u Salonu zrenjaninskog Muzeja. Nadležni kustos ove izložbe je Ivana Aradan, istoricarka umetnosti, a izložba je trajala do 4. jula 2014. godine. Postavka izložbe je multimedijalna jer je dopunjuje i dokumentarni materijal: video zapisi i fotografije sa terena, Milenini blokovi sa crtežima i dr.

Ciklus pod nazivom Tropi nastajao je u proteklih cetrnaest godina na putovanjima po egzoticnim destinacijama kao što su: Kambodža, Indija, Meksiko, Vijetnam, Australija i druge destinacije, izmedu ostalog i na mestima kao što su Meljine i Herceg Novi. Ciklus se sastoji iz dve glavne komponente: crteža i monumentalnih slika u tehnici ulja na platnu i akrilika. Crteži cine katalog koji je naslovljen kao Priprema za Trope. Nastajali su na putovanjima u periodu od 2000. do 2013. godine, dok su platna stvarana u periodu od 2006. do 2014. godine. Na izložbi je prikazano 13 pojedinacnih platna  i 10 diptiha.

Izuzetno je važno napomenuti specificnost i posebnu notu ove izložbe - stice se uvid u celokupan tok stvaralaštva jednog umetnika. Od prvih susreta sa prirodom, prvih beleški, do finalnog rezultata i poslednjeg poteza slikarskom cetkom, koji je potkrepljen dokumentarnim materijalom sa terena. Na ovaj nacin crtež dobija na znacaju i poprima ravnopravnu ulogu. Cesto se uloga crteža zanemaruje i pada u senku glorifikovanog finalnog rezultata. Katalog u vidu bloka sa crtežima ispravlja eventualnu nepravdu u tretmanu istog i stavlja ga u sam vrh važnosti stvaralackog procesa.

Umetnica Milena Jeftic Niceva Kostic aktivna je na umetnickoj sceni od kraja šezdesetih godina, odnosno pocetka sedamdesetih godina XX veka. Kao umetnik prisutna je u razlicitim medijima stvaralaštva, a narocito se istakla na polju pozorišne umetnosti (kostim i scenografija) i likovnog stvaralaštva. Clan ULUPUDS-a je od 1969, a ULUS-a od 1970. Dugi niz godina provela je u pozorištu, baveci se kreiranjem kostima, scenografije, lutaka, narocito u pozorištu za decu. U svom stvaralackom opusu Milena se oprobala u skoro svim likovnim medijima. U razlicitim fazama svog likovnog stvaralaštva, smelo je umela da iskoraci iz jednog diskursa u sasvim novi, drugaciji: od bogate koloritnosti preko ciste monohromije do prostornih instalacija. Priroda je jedna od centralnih tema koja je zaokuplja umetnicki i emotivno. Svoje inspiracije najcešce smešta po ciklusima (Krojacki saloni, Životinje, Žita, Kroš;nje, Oranice, Cvetanje...).

Milena JNK je samostalno izlagala u skoro svim gradovima Srbije, ali i u inostranstvu (Francuska, Poljska, Izrael, Australija...), kao i na brojnim kolektivnim izložbama. Njeni radovi nalaze se u okviru mnogih zbirki muzeja i galerija poput Narodnog muzeja u Beogradu, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, Savremene galerije u Zrenjaninu, Muzeja pozorišne umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, Galerije Matice srpske u Novom Sadu, i mnogim drugim muzejima i galerijama širom sveta. O njenom radu pisali su mnogi renomirani likovni kriticari i teoretaci umetnosti, pre svega profesori poput Irine Subotic, Jerka Denegrija, Save Stepanova, Lidije Merenik, Jovana Despotovica, i drugih.

Tekst kataloga "Priprema za Trope"

Savremeno slikarstvo XXI veka nastavlja tendencije koje je moderna zapocela pocetkom XX veka. Težilo se ka drugacijem predstavljanju videnog, ka modifikaciji prepoznatljive forme, kao i apstrahovanju oblika bliskih covekovom oku. Nit koja je prožimala te namere umnogome je ona ista koja obeležava i savremeni slikarski izraz. Od kada su pravci prestali da budu nosioci istorije likovnog izražavanja, svaki umetnik kreira i reprezentuje svoj likovni diskurs i licni pravac prepoznatljivosti. Stoga, uvidamo da savremeni likovni izraz teži formalnoj konkretizaciji kroz osoban intiman svet umetnickog govora.

Ciklus pod nazivom TROPI je, sa jedne strane, logican nastavak bogatog umetnickog delovanja Milene Jeftic Niceve Kostic, koja nas je davno uvela u svoj svet prirode koju obraduje i prezentuje na platnima tokom dugog niza godina. Prirodu, kao glavno težište svoje inspiracije i rada, dekonstruisala je na teme koje su je najviše zaokupile, da bi ih kasnije iznova konstruisala unutar ciklusa (Oranice, Žita, Cvetanje). Medu svim tim bogatim žitnim poljima rodnog Tomaševca, bujnih rascvetalih cvetova i rastinja, nedostajali su Tropi.

Tropi reprezentuju restauriran svet bogate vegetacije zemalja poput Indije, Kambodže, Meksika, Kvinslenda, ali i jednog mesta koje je cuvar Milenine inspiracije godinama - Meljine pored Herceg Novog. Opticka zamka u koju možete upasti posmatrajuci Trope je osecaj doslovnog podražavanja prirode. Medutim, na velikim formatima oslikana su rekonstruisana secanja i emocije sa terena sa kojima se umetnica doslovno saživela. Lepote rastinja, palmi, eukaliptusa, cvetova, bambusa i drveca sažimaju se na platnima i prikazuju otelotvorenje doživljaja, osecaja i uzbudenja koja su izazvali u srcu kreatora.

Culnost ovih dela ih ne cini impresionistickim, a kolorit i emotivnost ih ne cini ekspresivnim. Tropi su nova slika prirode, novo ogledalo umetnickih emocija. Oni su interpretacija svog sadržaja, samostalno govore za sebe. Umetnicka ruka im je udahnula život kojim oni postaju bojom izvajana glorifikacija doživljene lepote. U ogledalu življenja kroz koje umetnica omogucava sebi da iznova uživa u Tropima, putem refleksije emocija koja se rada pomocu cistih boja. Kad god poželi, umetnica je nasamo sa prirodom, sa svojim Tropima.

Boja je glavni nosilac monumentalnosti Tropa. Putem nje ovo prekrasno rastinje lici na oazu skulpturalnih biljaka. Potezi su intenzivni, a faktura slika slojevita i bogata. Kroz uljane boje i akrilnu plavu, umetnica vaja, slika i konstruiše identitet Tropa.

Integralni deo ciklusa cine i crteži koji su preteca samih dela. Na pomenutim putovanjima i susretima sa bogatstvima prirode, umetnica nije dozvoljavala da se nijedan momenat otisne zaboravu. Njihov izraz je smiren i stvaran je sigurnom rukom i obuzdanim potezom olovke. Medutim, oni nisu samo predložak koji je poslužio kao uzor za gorostasne Trope, oni su, pre svega, samostalna dela. Bez suvišne estetizacije crteži egzistiraju i iskreno reprezentuju sam momenat susreta sa prirodom. Oni su pocetni impuls, prva iskra, otisak ciste umetnicke emocije. Preko pedeset crteža, koji su nastajali u periodu od 2000 do 2013. godine, prezentuje Pripremu za Trope, kako je i sam katalog naslovljen. Znacajan pomak u tretmanu crteža je prisutan jer oni (crteži) cesto imaju minoran znacaj u stvaralackom procesu i neretko ostaju u senci krajnjeg glorifikovanog rezultata. Nesvakidašnji i originalan potez u odabiru kataloga sacinjenog od crteža daje nam šansu da sagledamo nešto što je mahom nedostupno pun ciklus stvaralackog procesa, od prvog susreta, prve iskre, prvog poteza olovkom, do poslednjeg poteza slikarskom cetkom. Crteži su prapotez prirode iz kojih se udahnuo život buducem svetu Tropa.

Priroda je Milenin modus vivendi, nacin življenja i njen umetnicki credo, a Tropi su jedno bogato poglavlje u knjizi koju ona oslikava prirodom.

Ivana Aradjan