Pretraga

heading picture 1

Poslednje izložbe

Arhiva

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Plakat kao istorijski izvor

07.11 - 18.11.2005

Teško je zamisliti izgled prvog plakata kada nam se danas na svakoj raskrsnici agresivno serviraju plakatirane poruke na bilbordima. Ovom izložbom želimo da prikažemo istorijski proces razvoja plakata u našoj sredini u zadnjih sto pedeset godina. Ujedno, imamo nameru da ukažemo da plakat nema jednokratnu upotrebnu vrednost, nego da je on u isto vreme svedočanstvo jednog vremenskog trenutka.

Plakat kao sredstvo komunikacije pojavljuje se u današnjem smislu kod nas polovinom 19. veka, mada se u različitim formama (objava, naredba, reklama) pojavljuje mnogo ranije. Pošto je njegova svrha bila da informiše, skrene pažnju, upozori, podstakne, uputi i edukuje, on dobija punu svrsishodnost svog postojanja tek u drugoj polovini 20. veka. Za razliku od drugih pisanih istorijskih izvora, on se ističe na javnim mestima, na zidovima, stubovima, tablama, panoima i drugim lako uočljivim mestima. Naime, upotrebna vrednost plakata mogla je imati svoje opravdanje onda kada je bilo toliko pismenih građana koji će pored sebe o sadržaju informisati i svoje okruženje. Suštinski, oni su naslednici dobošara, koji su lupanjem u doboš saopštavali naredbe organa vlasti ili objavljivali neki događaj.

Međutim, dugo su uporedo korišćeni i jedan i drugi način informisanja. Zbog državnog interesa, dobošem su najavljivali naročito poreske objave u prvoj polovini 20. veka, što se vidi iz zabeleške na poleđini plakata: "dobošem dva puta pročitati u svim delovima naselja". Plakat, kao dokument svog vremena, imao je posebno opravdanje svog postojanja krajem 19. i početkom 20. veka, kada druga informativna sredstva nisu postojala (radio, televizija, internet i dr.) ili su tek počela stidljivo da se pojavljuju (štampa i telefon).

Plakat s kraja 19. i početkom 20. veka svojim izgledom se dosta razlikuje od plakata iz kasnijeg perioda. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji, plakat s kraja 20. veka sve više govori likovno-grafičkim prikazom. Takav plakat svojim kratkim porukama svodi se na puko prenošenje informacija. Iz sadržaja plakata ne samo da možemo da osetimo duh jednog vremenskog trenutka nego i da sagledamo socijalni, kulturni i tehnički nivo društvene sredine iz koje potiče. Takođe, on svojim sadržajem, bilo da je tekst ili slika, ima za cilj da emotivno i idejno veže za poruku koju upućuje i da pokrene građane u željenom pravcu.

Kao nekonvencionalni oblik javnog komuniciranja, pored informativnog karaktera, imao je značajnu ulogu i u razvoju društva. Podizao je društvenu svest i kulturni nivo time što je širio napredne ideje i programe kulturnog sadržaja. Takođe, mobilisao je mase na mnoge akcije, naročito u prelomnim vremenima, kao što su, na primer, sredinom prošlog veka to bile oslobodilačka borba i izgradnja i obnova zemlje, ili krajem veka borba za demokratizaciju društva i demokratska prava građana, a skoro uvek kada su u pitanju kulturno-sportske aktivnosti. Ne tako retko, u takvim vremenima, politički plakat je imao propagandni karakter, pa čak i obmanjujući (veličanje uspeha nemačke vojske u toku rata, ili predizborna obećanja političkih stranaka) ili je služio za zastrašivanje građana za vreme diktature i okupacije. Zbog toga treba imati i kritički prilaz plakatu i valorizovano ga treba koristiti za proučavanje događaja sa ostalim arhivskim dokumentima.

Plakati iz naše zbirke iz oblasti kulture govore nam da je grad imao bogat kulturni sadržaj: razne manifestacije kulturnih društava i udruženja, gostovanja pozorišnih trupa i profesionalnih pozorišta, pozorišne susrete, predavanja, promocije knjiga, koncerte, izložbe i dr. Takođe, mnogobrojni plakati o sportskim događajima govore da su grad i okolina imali bogati sportski život.

Izložba "Plakat kao istorijski izvor" ima za cilj da prezentuje neznatan deo plakata koje sadrži Zbirka plakata 1851-2000. godine Istorijskog arhiva Zrenjanin. Iz tehničkih razloga (zbog veličine ili oštećenosti plakata) u izložbu nisu uvršćeni brojni vrlo zanimljivi plakati, bez obzira na njihov značaj, ali nadamo se da ćemo izlaganjem i ovog broja, svakako, reprezentativnih plakata da skrenemo pažnju na ovu vrstu kulturno-istorijskog blaga. Plakati su grupisani po oblastima života (uprava, prosveta, kultura, privreda, bankarstvo, sport i dr.), tako da se nadamo da će svaki posetilac, uz podsećanje na minule događaje, imati određeniju sliku o društveno-političkom i kulturno-sportskom životu grada i okoline. Ostavljamo posetiocima da sami odluče da li plakat ima samo kratkotrajnu upotrebnu vrednost ili istorijski značaj.