FacebookTwitter

lat | cir | eng

NARODNI MUZEJ ZRENJANIN

Nataša Knežević

Rođena 20. juna 1983. godine u Zrenjaninu. Završila Zrenjaninsku gimnaziju 2002. gododine. Diplomirala 2007. gododine sa temom Heksamerini – taksonomski markeri insekata na Prirodno – matematičkom fakultetu u Novom Sadu, odsek za biologiju i ekologiju, smer diplomirani biolog. Od oktobra 2007. g zaposlena kao pripravnik u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. Stručni ispit položila novembra 2008. g sa temom Muzejska delatnost u funkciji očuvanja biodiverziteta čime je stekla zvanje kustos. Nakon sticanja zvanja radi kao kustos biolog zadužen za Botaničku zbirku. Od 2014. godine preuzima i vodi Prirodnjačko odeljenje. Član je Muzejskog društva Srbije.

Decembra 2016. stiče zvanje višeg kustosa sa habilitacionim radom na temu: Proširenje botaničke zbirke Narodnog muzeja Zrenjanin – Herbarijum lekovitog bilja srednjeg Banata.


e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Projekti:

Fitoterapija – narodna medicina sa pregledom najznačajnijih lekovitih binjnih vrsta na teritoriji srednjeg Banata, projekat realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, 2012-2013. g. (rukovodilac projekta)

Opremanje dela Stalne postavke Narodnog muzeja Zrenjanin – prirodnjačko odeljenje, projekat realizovan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, 2015. g (stručni saradnik)

Opremanje dela Stalne postavke Narodnog muzeja Zrenjanin – istorija umetnosti, prirodnjačko odeljenje i specijalna biblioteka Narodnog muzeja Zrenjanin, projekat realizovan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, 2016. g (stručni saradnik)

Izložbe (Autor):

Lekovito bilje srednjeg Banata – fitoterapija kao vid narodne medicine, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, decembar 2013 – januar 2014. g.

Biološki kabinet Više pedagoške škole, kamerna izložba, maj – oktobar 2014. g.

Pesma iz prirode – ptice pevačice, kamerna izložba, maj-oktobar 2015. g.

Ptice pevačice (Passeriformes) iz zbirke prirodnjačkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, decembar 2015 – februar 2016. g.

 

Izložbe (nadležni kustos):

Kuda ide ljudski rod, pano-prezentacija projekta koji su sproveli učenici osnovne škole iz Belog Blata na temu pozivnog konkursa Fondacije "Okrugli svet" iz Republike Mađarske, Narodni muzej Zrenjanin, 2009. g. 

X međunarodna izložba fotografija „ZAŠTIĆENA PLANETA“ organizovana u saradnji sa NP Fruška gora, Hol Narodnog muzeja, avgust-septembar 2014. g.

XI međunarodna izložba fotografija „SVE DOBRE STVARI SU DIVLjE I SLOBODNE“, organizovana u saradnji sa NP Fruška gora, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, septembar 2015. g. 

Zapisi u stenama, kamerna postavka u okviru manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“, maj 2016. g.

Mikrogljive Fruške gore, izložba fotografija autora dr Dragiše Savića iz NP Fruška gora, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, januar-februar 2017.


Stručni radovi:

Muzejska delatnost u funkciji očuvanja biodiverziteta, rad korišćen za stručni ispit;

Popularizacija pojma biodiverziteta na primeru aktivnosti Narodnog muzeja iz Zrenjanina, Rad muzeja Vojvodine 51, Novi sad 2009. g., 357-361.

Prirodnjačko odeljenje Narodnog muzeja u Zrenjaninu od osnivanja do danas, Rad muzeja Vojvodine 54, Novi Sad 2012. g.

Fitoterapija kao vid narodne medicine kod Srba u srednjem Banatu, Glasnik muzeja Banata 15, Pančevo 2013. g., 217-233.

Priroda i muzej: prikaz projekta Fitoterapija – narodna medicina sa pregledom najznačajnijih lekovitih biljnih vrsta na teritoriji srednjeg Banata, Muzeji br 3, Beograd 2013, Muzejsko društvo Srbije, 91-106.

Stalna postavka prirodnjačkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin – prikaz diorame, Rad muzeja Vojvodine 57, Novi Sad 2015. g., 219-233.

 

Katalog izložbe:

Lekovito bilje srednjeg Banata – fitoterapija kao vid narodne medicine, katalog izložbe, Narodni muzej Zrenjanin, 2013. g.

Ptice pevačice (Passeriformes) iz zbirke prirodnjačkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin, katalog izložbe, Narodni muzej Zrenjanin, 2015. g.

Priča o dudu – tradicija koja se zaboravlja, Glasnik muzeja Banata 18, Pančevo 2016. g., 112-125.
Proširenje botaničke zbirke Narodnog muzeja Zrenjanin – Herbarijum lekovitog bilja srednjeg Banata, habilitacioni rad za zvanje višeg kustosa, Narodni muzej Zrenjanin, 2016. г.


Staro i nestalo voće Srbije, tekst za prateći trolistak izložbe, Narodni muzej Zrenjanin 2016. g.

Lekovito bilje Vojvodine i njegova zaštita, (2009.g.)

Ptice – Aves (2015. g.)

Poklon zbirka Emila Gladića iz Kumana (2015. g.)

Poklon zbirka Vladimira Omčikusa iz Perleza (2015. g.)

Ambrozija: pronađi, fotografiši, uništi – akcija koja ima za cilj podizanje svesti javnosti o alergenosti polena ambrozije, sprovedena u organizaciji Narodnog muzeja iz Zrenjanina, maj 2012. (autor)

„Prirodna baština Srednjeg Banata“ projekcija dokumentarnog filma, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, januar 2016. (nadležni kustos)

Stručno predavanje "Preoblikovanje muzeja - Komunikacija kroz muzejske predmete i kolekcije", Narodni muzej Beograd, 2012. 

Stručno predavanje "Preoblikovanje muzeja -Muzej i identitet", Galerija fresaka, Beograd, 2012. 

Seminar "Upravljanje muzejskim zbirkama: Nabavka predmeta" u organizaciji NK ICOM i Narodnog muzeja Zrenjanin, Narodni muzej Zrenjanin, 2012.