FacebookTwitter

lat | cir | eng

NARODNI MUZEJ ZRENJANIN

Nataša Knežević

Rođena 20. juna 1983. godine u Zrenjaninu. Završila Zrenjaninsku gimnaziju 2002. gododine. Diplomirala 2007. gododine sa temom Heksamerini – taksonomski markeri insekata na Prirodno – matematičkom fakultetu u Novom Sadu, odsek za biologiju i ekologiju, smer diplomirani biolog. Od oktobra 2007. g zaposlena kao pripravnik u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. Stručni ispit položila novembra 2008. g sa temom Muzejska delatnost u funkciji očuvanja biodiverziteta čime je stekla zvanje kustos. Nakon sticanja zvanja radi kao kustos biolog zadužen za Botaničku zbirku. Od 2014. godine preuzima i vodi Prirodnjačko odeljenje. Član je Muzejskog društva Srbije.

Decembra 2016. stiče zvanje višeg kustosa sa habilitacionim radom na temu: Proširenje botaničke zbirke Narodnog muzeja Zrenjanin – Herbarijum lekovitog bilja srednjeg Banata.


e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izložbe (Autor):

 • Lekovito bilje srednjeg Banata – fitoterapija kao vid narodne medicine, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, decembar 2013 – januar 2014. g.
 • Biološki kabinet Više pedagoške škole, kamerna izložba, maj – oktobar 2014. g.
 • Pesma iz prirode – ptice pevačice, kamerna izložba, maj-oktobar 2015. g.
 • Ptice pevačice (Passeriformes) iz zbirke prirodnjačkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, decembar 2015 – februar 2016. g.
 • Zapisi u stenama, kamerna postavka u okviru manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“, maj 2016. g.
 • Ispod površine mora, kamerna postavka u okviru manifestacije „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“, maj 2017. g.
 • Priča o dudu i tradiciji svilarstva, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, septembar – oktobar 2017. g.

Izložbe (nadležni kustos):

 • Kuda ide ljudski rod, pano-prezentacija projekta koji su sproveli učenici osnovne škole iz Belog Blata na temu pozivnog konkursa Fondacije "Okrugli svet" iz Republike Mađarske, Narodni muzej Zrenjanin, 2009. g. 
 • X međunarodna izložba fotografija „ZAŠTIĆENA PLANETA“ organizovana u saradnji sa NP Fruška gora, Hol Narodnog muzeja, avgust-septembar 2014. g.
 • XI međunarodna izložba fotografija „SVE DOBRE STVARI SU DIVLjE I SLOBODNE“, organizovana u saradnji sa NP Fruška gora, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, septembar 2015. g. 
 • Mikrogljive Fruške gore, izložba fotografija autora dr Dragiše Savića iz NP Fruška gora, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, januar-februar 2017.
 • Staro i nestalo voće Srbije, pozajmna izložba autorke Aleksandre Savić, višeg kustosa Prirodnjačkog muzeja iz Beograda, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, jul-avgust 2016. g.
 • Naša priča o prirodi, izložba fotografija autora Predraga Kostina i Danila Đekovića, Salon Narodnog muzeja Zrenjanin, decembar 2016-januar 2017. g.Stručni radovi:

 • Muzejska delatnost u funkciji očuvanja biodiverziteta, rad korišćen za stručni ispit
 • Popularizacija pojma biodiverziteta na primeru aktivnosti Narodnog muzeja iz Zrenjanina, Rad muzeja Vojvodine 51, Novi sad 2009. g., 357-361.
 • Prirodnjačko odeljenje Narodnog muzeja u Zrenjaninu od osnivanja do danas, Rad muzeja Vojvodine 54, Novi Sad 2012. g.
 • Fitoterapija kao vid narodne medicine kod Srba u srednjem Banatu, Glasnik muzeja Banata 15, Pančevo 2013. g., 217-233.
 • Priroda i muzej: prikaz projekta Fitoterapija – narodna medicina sa pregledom najznačajnijih lekovitih biljnih vrsta na teritoriji srednjeg Banata, Muzeji br 3, Beograd 2013, Muzejsko društvo Srbije, 91-106.
 • Stalna postavka prirodnjačkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin – prikaz diorame, Rad muzeja Vojvodine 57, Novi Sad 2015. g., 219-233.
 • Priča o dudu – tradicija koja se zaboravlja, Glasnik muzeja Banata 18, Pančevo 2016. g., 112-125.
 • Proširenje botaničke zbirke Narodnog muzeja Zrenjanin Herbarijum lekovitog bilja srednjeg Banata, habilitacioni rad za zvanje višeg kustosa, Narodni muzej Zrenjanin, 2016. g.
 • Prirodnjačko odeljenje Narodnog muzeja Zrenjanin u okviru manifestacije Noć muzeja (2014-2017.), Glasnik muzeja Banata 19, Pančevo 2017., rad u štampi.

Katalog izložbe:

 • Lekovito bilje srednjeg Banata – fitoterapija kao vid narodne medicine, katalog izložbe, Narodni muzej Zrenjanin, 2013. g.
 • Ptice pevačice (Passeriformes) iz zbirke prirodnjačkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin, katalog izložbe, Narodni muzej Zrenjanin, 2015. g.
 • Staro i nestalo voće Srbije, tekst za prateći trolistak izložbe, Narodni muzej Zrenjanin 2016. g.
 • Priča o dudu i tradiciji svilarstva, katalog izložbe, Narodni muzej Zrenjanin, 2017. g.

·        Ambrozija: pronađi, fotografiši, uništi – akcija koja ima za cilj podizanje svesti javnosti o alergenosti polena ambrozije, sprovedena u organizaciji Narodnog muzeja iz Zrenjanina, maj 2012. (autor)

·      „Prirodna baština Srednjeg Banata“ projekcija dokumentarnog filma, Mali salon Narodnog muzeja Zrenjanin, januar 2016. (nadležni kustos)

 • Stručno predavanje "Preoblikovanje muzeja - Komunikacija kroz muzejske predmete i kolekcije", Narodni muzej Beograd, 2012.
 • Stručno predavanje "Preoblikovanje muzeja -Muzej i identitet", Galerija fresaka, Beograd, 2012. 
 • Seminar "Upravljanje muzejskim zbirkama: Nabavka predmeta" u organizaciji NK ICOM i Narodnog muzeja Zrenjanin, Narodni muzej Zrenjanin, 2012.

Projekti:

 • Fitoterapija – narodna medicina sa pregledom najznačajnijih lekovitih binjnih vrsta na teritoriji srednjeg Banata, projekat realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, 2012-2013. g. (rukovodilac projekta)
 • Opremanje dela Stalne postavke Narodnog muzeja Zrenjanin – prirodnjačko odeljenje, projekat realizovan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, 2015. g (stručni saradnik)
 • Opremanje dela Stalne postavke Narodnog muzeja Zrenjanin – istorija umetnosti, prirodnjačko odeljenje i specijalna biblioteka Narodnog muzeja Zrenjanin, projekat realizovan uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje, 2016. g (stručni saradnik)
 • Priča o dudu i tradiciji svilarstva, projekat realizovan uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, 2017. g. (rukovodilac projekta)
 • Lekovito bilje Vojvodine i njegova zaštita, (2009.g.)
 • Ptice – Aves (2015. g.)
 • Poklon zbirka Emila Gladića iz Kumana (2015. g.)
 • Poklon zbirka Vladimira Omčikusa iz Perleza (2015. g.)