Pretraga

heading picture 1

Poslednje izložbe

Arhiva

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Izložba “Istorija sporta Zrеnjanina”

28.02 - 31.03.2006


Zavičajno odeljenje Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin”, Sportski savez i Narodni muzej Zrenjanin povodom projekta “Istorija sporta u Zrenjaninu” organizovali su izložbu koja je otvorena u utorak 28. februara 2006. godine u 19 časova u Salonu Narodnog muzeja i trajala do 31. marta 2006. godine. Zrenjaninski sportisti, osvajači medalja, svoje medalje ustupili su Muzeju kako bi bile iskorištene za izložbu a broj eksponata iznosi nekoliko stotina predmeta i obuhvata rekvizite, sportsku opremu, dresove, fotografije, pehare, medalje, diplome, novinske članke i slično. Među predmetima koji će biti izloženi izdvajamo najstariji eksponat - fotografiju iz 1881. godine koja nosi naziv “Kralj strelaca”, fotografiju “Regata u Segedinu” iz 1894. godine, šahovski pehar iz 1894. godine, zlatnu olimpijsku medalju iz Тоkiа 1964. rvača Branislava Simića, motor-bicikl iz 1909. godine kао i sve olimpijske medalje koje su osvojili sportisti Zrenjanina.

Po našem saznanju ovaj pionirski posao pripreme zrenjaninskog Muzeja sporta prvi je te vrste u Srbiji i Crnoj Gori.

Ideja o stvaranju Muzeja sporta u našem gradu datira još od sredine 20. veka kada je Sreski savez sportova usvojio predlog da se sakupe građa i eksponati o razvoju fizičkog vaspitanja i sporta. Predložena ideja realizovana je 1961. godine kada je sakupljеni materijal prezentovan u prostorijama sokolskog doma Matica. To je bila reprezentativna izložba sportskog razvoja zrenjaninskog sreza, sa oko pet hiljada eksponata. Na osnovu koncepta te izložbe rođena je i zamisao da prikupljena istorijska građa i eksponati budu polazište za budući Muzej sporta u Zrenjaninu. Ali tek 1990. godine obnovila se stara želja za istraživanjem u oblasti istoriografije sporta u našem gradu. Komisija za istoriju fizičke kulture i sporta, koja je trebala da koordinira u sakupljanju, očuvanju i obradi arhivskog, bibliotečkog i muzeološkog materijala u cilju pripreme i izdavanja Istorije fizičke kulture i sporta našeg grada, kao i osnivanje muzejske zbirke - ili Muzeja sporta, održala je savetovanje 1991. godine ali započeti poslovi bili su kratkog veka. Jedna od aktivnosti Komisije ipak je ostvarena - započeto je izdavanje Godišnjaka – Almanaha zrenjaninskog sporta, pa je prvi broj ove periodike izašao za 1992. godinu.

Zavičajno odeljenje Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin”, Sportski savez i Narodni muzej Zrenjanin 2005. godine počeli su ponovo da rade na оstvarivanju ideje Muzeja sporta a deo postavke izložbe “Istorija sporta Zrenjanina” posle njenog zatvaranja dobiće mesto u stalnoj postavci Narodnog muzeja.