Pretraga

heading picture 1

Poslednje izložbe

Arhiva

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Poznati arhitekti i njihove građevine u Velikom Bečkereku u XIX veku do Prvog Svetskog rata

05.05 - 11.05.2006


Veliki Bečkerek je u XIX veku bio stecište mnogih poznatih arhitekata i građevinskih inženjera koji su u naš mali provincijski grad, na rubu Austro-Ugarske monarhije, dolazili najčešće zbog posla, iz Budimpešte, Temišvara ili Arada. Dolazili su na poziv bogatih investitora, kao što su bile ondašnje vlasti ovoga grada, ili na poziv imućnih građana, bankara, industrijalaca i zanatlija koji su mogli da plate projekat za podizanje svoje stambeno-poslovne kuće, palate ili vile. Mada se za većinu javnih i privatnih objekata zna ko su bili njihovi projektanti, ili bar izvođači radova, mnoga imena su nam još uvek ostala nepoznata, zbog nedostataka potrebne dokumentacije. Zahvaljujući delu Josifa Fišera, Edena Lehnera, Đule Partoša, Ištvana Barta, Edea Rajtera, Lasla Đaluša, Ajgner andora, Milana Tabakovića i drugih, za sada nepoznatih majstora, naš grad se i danas, svojom arhitekturom može porediti sa mnogim gradovima u njegovom širem okruženju. Tada vladajući stilovi akademizma i secesije u Evropi, postaće prepoznatljivi i u arhitekturi Velikog Bečkereka u XIX i početkom XX veka, u svim bitnim elementima njihovog izgleda.

Izložba pod nazivom "Poznati arhitekti i njihove građevine u Velikom Bečkereku u devetnaestom veku do Prvog svetskog rata" nastala je iz potrebe da se nakon prikupljene dokumentacije i uvida u raspoloživu stručnu literaturu, pokušaju, na jednom mestu, predstaviti rezultati dosadašnjih istraživanja saradnika Zavoda.

Ovoga puta akcenat je stavljen na do sada poznate ličnosti arhitekata i na njihova dela, kako bismo došli da saznanja ko su bili prenosioci ideja iz oblasti graditeljstva, odakle su one dolazile i koja je njihova vrednost.U narednom periodu plan Zavoda je da se stručnoj i široj javnosti predstavi sličnim izložbama, koje bi za temu mogle da imaju i druge, do sada malo istražene oblasti graditeljske baštine, kao što su: međuratna arhitektura Zrenjanina, crkveno graditeljstvo Zrenjanina i šireg regiona srednjeg Banata, industrijska arhitektura, arhitektura palata i vila, etnološki objekti i dr. Takođe, u planu je i objavljivanje manjih publikacija monografskog tipa o najprezentativnijim objektima sa teritorije koju pokriva delatnost Zavoda.

Vesna Majstorović, Istoričar umetnosti – konzervator