FacebookTwitter

lat | cir | eng

NARODNI MUZEJ ZRENJANIN

Otvaranje legata porodice Varadi

U petak, 8. aprila 2016. godine, u 13 časova u stalnoj postavci Narodnog muzeja Zrenjanin biće svečano otvoren legat porodice Varadi koji je prošle godine zahvaljujući prof. dr Tiboru Varadiju i članovima njegove porodice poklonjen zrenjaninskom Muzeju.
Na svečanom otvaranju legata gosti Muzeja biće prof. dr Tibor Varadi i gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić.


Legat predstavlja salon-kabinet porodice Varadi i nalazi se na prvom spratu Narodnog muzeja Zrenjanin. Reč je o zaostavštini jedne od uglednijih porodica u Velikom Bečkereku (Zrenjaninu, Petrovgradu) koja je kroz čitav 20. vek kontinuirano bila prisutna u javnom životu grada. U ovoj porodici poštovalo se pravo i pravna struka bez ikakvih ideoloških, političkih ili nacionalnih predrasuda. Imre Varadi, osnivač porodične advokatske kancelarije, branio je Srbe učesnike Elemirske bune (1897), a tokom Prvog svetskog rata i veliki broj istaknutih srpskih prvaka i intelektualaca uhapšenih nakon Sarajevskog atentata (1914) i optuženih za zaveru protiv austrougarske vlasti. Između dva svetska rata zalagao se za mađarska manjinska prava u Banatu, a u vreme nacističke okupacije branio je Jevreje. Nakon Drugog svetskog rata advokatska kancelarija Varadi nastojala je da pomaže i lokalnim Nemcima. I u posleratnoj Jugoslaviji, kao i u međuratnom periodu, predstavnici ove porodice zauzimali su značajne funkcije. Profesor Tibor Varadi danas sa uspehom zastupa našu državu pred međunarodnim sudovima.
Na inicijativu porodice Varadi Narodnom muzeju Zrenjanin poklonjeni su dokumenti, diplome, fotografije, umetničke slike, knjige, novinski članci, pečati i nameštaj koji su uglavnom pripadali Imreu Varadiju, koji je porodičnu advokatsku kancelariju otvorio nakon povratka sa studija iz Pešte 1893. godine i koja je kontinuirano radila sve do 2014. Ostali su sačuvani skoro svi spisi i svedočanstva o njegovom

radu. Na osnovu sačuvane bogate, porodične arhive, profesor Tibor Varadi napisao je i objavio knjigu Spisi i ljudi - Priče iz advokatske arhive. Pored toga, zaostavštinu čine i predmeti i dokumenta dr Jožefa Varadija i profesora Tibora Varadija, tako da su u legatu predstavljene sve tri generacije ove porodice.
Ugovor o poklonu legata svečano je potpisan u prostorijama muzeja marta 2015. godine, a sredstva za realizaciju legat-sobe obezbedio je Grad Zrenjanin. Nosioci projekta su Mileva Šijaković, viši kustos-istoričar umetnosti, i Vladislava Ignjatov, kustos-istoričar, a kod vizuelnih rešenja pomogao je mr Milan Grahovac, kustos.