Pretraga

heading picture 1

Direktor:

Jelena Gvozdenac Martinov

Odnosi sa javnošću:

Sanja Vrzić

Adresa:

Subotićeva 1.

23000 Zrenjanin

museumzr@mts.rs

Telefon:

023 / 561-841
023 / 534-020

Pišite nam