Pretraga

heading picture 1

Nataša Knežević


Završila Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, na departmanu za biologiju i ekologiju, smer diplomirani biolog. Diplomirala u junu 2007. godine sa temom »Heksamerini – taksonomski markeri insekata«. U Narodnom muzeju u Zrenjaninu zaposlena od oktobra 2007. godine, a zvanje kustosa stekla 2008. godine sa temom »Muzejska delatnost u funkciji očuvanja biodiverziteta«. Trenutno radi kao kustos prirodnjačkog odeljenja zadužen za botaničku zbirku.

Radovi:

  • "Muzejska delatnost u funkciji očuvanja biodiverziteta", rad korišćen za stručni ispit;
  • "Popularizacija pojma biodiverziteta na primeru aktivnosti Narodnog muzeja iz Zrenjanina", Rad muzeja Vojvodine (rad u štampi).

Izložbe:

  • "Kuda ide ljudski rod?", pano-prezentacija projekta koji su sproveli učenici osnovne škole iz Belog Blata na temu pozivnog konkursa Fondacije "Okrugli svet", iz Republike Mađarske, Narodni muzej Zrenjanin, 2009.