Pretraga

heading picture 1

Biljana Eleković

Biljana Eleković, završila Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu, odsek profesor informatike. Diplomirala juna 1990. godine. U Narodnom muzeju zaposlema od 2001. godine, a zvanje kustosa stekla 2004. godine sa temom "Elektronska baza podataka prirodnjačkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin".