Pretraga

heading picture 1

Sanja Vrzić

Diplomirala na Filološkom Fakultetu Beogradskog Univerziteta, grupa Orijentalna filologija. Posle nekoliko godina radnog iskustva kao novinar i dopisnik pisanih i elektonskih medija od septembra 2005. godine radi na poslovima odnosa s javnošću u Narodnom muzeju Zrenjanin u okviru Pedagoško-informativne službe. U junu 2007. stekla zvanje kustosa radom na temu "Odnosi s javnošću u radu Narodnog muzeja Zrenjanin na primeru izložbe slika Vladimira Veličkovića". Dodatno obrazovanje: seminari " Finansiranje projekata u kulturi" i "Odnosi s javnošću - Tehnike komunikacije", Centar za profesionalni razvoj i konsalting, Univerzitet umetnosti u Beogradu; Osnovni novinarski kurs i Istraživačko novinarstvo - ANEM Training Center, Beograd; "Objavljivanje bez kazne", Media Centar, Beograd; Osnove PR-a, Press RADIOnica, Zrenjanin.

Narodni muzej Zrenjanin, dobitnik je nagrade "Zlatni doboš" za 2006. godinu, koju dodeljuju zrenjaninski novinari i stručnjaci za marketing, okupljeni u Agenciji "Most medija", za uspešnu saradnju sa medijima i plasiranje aktivnosti Muzeja u javnosti tokom 2006. godine.