Pretraga

heading picture 1

Nevena Dujin Grković

Završila Filozofski fakultet, odsek Istorija umetnosti, 1987. godine. Diplomirala sa temom "Arhitektura Zrenjanina u XIX veku". Radi na poslovima muzejskog pedagoga od 1996. godine, posle šest godina rada u prosveti. Zvanje kustosa stekla 1998. godine. "Likovna zbirka Narodnog muzeja u Zrenjaninu". Aktivnosti u pedagoškom radu muzeja, proširila oblast saradnje sa školama kao ko-autor projekta "Priča o našem zavičaju - muzej u koferu"