Pretraga

heading picture 1

Vidak Vuković

Zvanje višeg kustosa stekao 1998. god. stručnim radom pod nazivom "Veliki Bečkerek revolucionarne 1848/49. godine". Vodi istorijsku zbirku "Starija istorija" i pokriva period do kraja XIX veka. U periodu od 1989-97. i 2000. godine bio direktor Narodnog muzeja. Objavio više članaka u stručnim i popularnim časopisima i novinama (Glasnik muzeja Banata, Ulaznica, list "Zrenjanin", Dnevnik, Ilustrovana politika) kao i dosta TV priloga vezanih za istoriju Zrenjanina. Kao direktor muzeja angažovao se u afirmaciji ustanove u stručnom pogledu obezbeđujući materijalna sredstva u prilično teškim vremenima za izdavačku delatnost štampani su katalozi svih izložbi, Muzej je pokrenuo ediciju "Posebna izdanja Narodnog muzeja Zrenjanin" u okviru koje su štampane dve knige a pokrenut je na inicijativu našeg Muzeja i Muzeja iz Pančeva zajednički "Glasnik muzeja Banata". Direktor od 2012.godine

Samostalne izložbe i postavke

  • Izložba "Žarko Turinski - Arsa"
  • Izložba "Paulina Sudarski" osvrt na učešće slikarke u NOR-u
  • Izložba "Kongresi nae Partije";
  • Izložba "Tito - građanin sveta" koautorska
  • Izložba "Zrenjanin u socijalističkoj izgradnji" period do samoupravljanja, koautorska
  • Deo Stalne postavke - period 1921-29. godine
  • Stalna postavka "Starija istorija" do kraja XIX veka
  • Postavka Spomen sobe narodnog heroja Servo Mihalja u poljoprivrednoj školi u Zrenjaninu
  • Postavka Spomen sobe "Ćelije" u zgradi SO Zrenjanin
  • Postavka Spomen sobe "Dr Borislava Jankulova" u Jaša Tomiću, koautorska