Pretraga

heading picture 1

Odeljenja i službe

Ustanova je od osnivanja, po koncepciji, bila kompleksnog tipa i zavičajnog karaktera. Imala je četiri odeljenja : etnografsko, istorijsko, prirodopisno i geografsko. Posle Drugog svetskog rata prirodopisno i geografsko odeljenje zamenjeno je arheološkim, a uz istorijsko odeljenje osnovana je numizmatička zbirka. Prirodnjačko odeljenje ponovo je formirano 1978. godine.
Muzej u Zrenjaninu jedan je od retkih vojvođanskih muzeja koji u svom sastavu ima prirodnjačko odeljenje. Važno je napomenuti da je jedan od razloga formiranja muzeja u Bečkereku bilo postojanje zbirke lovačkih trofeja Emila Talijana, sa primercima životinja iz Afrike, Indije i sa Cejlona iz perioda 1895 - 1911. godine. Tokom vremena, a posebno od 1978. godine, kada je primljen biolog, u ovom je odeljenju sistematizovano nekoliko zbirki - paleontološko-geološka, botanička, zoološka, zbirke učila i lovačkih trofeja. Formiranje arheološkog fonda započeto je poklonima građana po osnivanju muzeja, a nastavljeno je organizovanim terenskim istraživanjem i otkupom.
Arheološko odeljenje svojim materijalom dokazuje kontinuitet boravka različitih kulturnih grupa i naroda od neolita do XIV veka na području Srednjeg Banata, a materijal je sistematizovan po zbirkama - starčevačka, vinčanska, potiska kultura; eneolit, bronzano, gvozdeno doba; Sarmati, doba seobe naroda, Avari, Sloveni.
U istorijskom odeljenju muzejski materijal je podeljen na dve osnovne zbirke : zbirku starije i zbirku novije istorije, a u okviru ove podele muzealije su dalje klasifikovane u kolekcije - oružje, upotrebni predmeti, pečatnjaci, zastave, plemićke povelje sa grbovima, lični predmeti, dokumenta, odlikovanja. Muzej poseduje jednu od najlepših kolekcija hladnog i vatrenog oružja u Vojvodini.
Početna osnova za formiranje etnološkog odeljenja bili su pokloni pojedinačnih predmeta, kao i čitavih zbirki. Među poklonjenim zbirkama ističe se Grinbaumova, poklonjena 1913. godine; od izuzetne je vrednosti, jer sadrži i delove nošnji iz XIX veka u tehnici zlatoveza. Etnološki predmeti su raspoređeni prema zbirkama: zanata i zanatskih proizvoda, predmeta vezanih za stočarstvo i poljoprivredu, domaće radinosti, pokućstva, keramike, nošnje, tekstila i ćilima, predmeta za osvetljenje i muzičkih instrumenata. Obuhvaćen je period od XVIII do početka XX veka, a predmeti su iz oblasti materijalne i duhovne kulture svih naroda i nacionalnih manjina Srednjeg Banata.
Umetničko odeljenje čine likovna zbirka i zbirka primenjene umetnosti. Stvaranje likovnog fonda otpočeto je još 1903. godine, poklonima građana, kao odgovor na inicijativu za osnivanje muzeja Mađarskog kulturnog društva. Predmeti primenjene umetnosti takođe su sakupljani od samog osnivanja muzeja, a danas postoje sledeće kolekcije: porcelan, staklo, metalni predmeti, fajans i stilski nameštaj. Materijal je raznovrstan, uglavnom importovan, predstavlja inventar građanskog enterijera od XVIII do ranog XX veka.
Prateće službe u muzeju osnovane su šezdesetih godina, sa ciljem da se muzealije sakupljane tokom pola veka od postojanja ustanove, zaštite, obrade i prezentuju javnosti. U radu muzeja dat je veliki značaj zaštiti muzejskog materijala.
Izložbeni prostor zauzima nešto manje od 50 % ukupnog prostora zgrade, pri čemu je stalna postavka izložena na 1200 m2, a prostor za povremene izložbe je oko 200 m2.