Pretraga

heading picture 1

Istorijsko odeljenje

Istorijsko odeljenje se sastoji iz Fonda starije istorije koji vodi viši kustos, diplomirani istoričar Vidak Vuković i Fonda novije istorije koji vodi muzejski savetnik, diplomirani istoričar Miodrag Cvetić.
Zbirka Fonda starije istorije počela je da se formira poklonima građana još pre osnivanja muzeja, dakle pre 1906. godine. U početku je to bilo hladno i vatreno oružje da bi se kasnije formiranjem muzeja pristupilo sakupljanju svih predmeta od značaja za istorijski razvoj i tumačenje istorijskih tokova ovog podnevlja. Zbirka hladnog i vatrenog oružja je svakako najznačajnija zbirka odeljenja. Sačinjava je oko 200 predmeta među kojima ima izuzetnih primeraka. Pokriva period od XI-XIX veka, a najbrojniji su primerci oružja iz XIX veka.Pored ove zbirke u odeljenju postoje i sledeće zbirke: zbirka starih karata, zbirka pečata, zbirka starih fotografija, zbirka dokumenata i niz pojedinačnih artefakata koji po svom značaju imaju mesto u fondu odeljenja. Pri odeljenju starije istorije postoji i numizmatička zbirka koja sadrži preko 2000 predmeta.
Fond novije istorije obuhvata period od sedamdesetih godina XIX veka do sedamdesetih godina XX veka. Ovaj fond sadrži 580 inventarisanih muzealija svrstanih u nekoliko zbirki. Zbirku trodimenzionalnih predmeta čini najviše hladno i vatreno oružje, šlemovi, pečati, razna odlikovanja, radio aparati i razni drugi predmeti. Zbirku dokumenata čine razni plakati, policijski kartoni, članske karte političkih partija, sindikalnih i drugih društvenih, političkih, sportskih, kulturnih organizacija i asocijacija, đačke knjižice i indeksi univerziteta, pisma, dopisnice i druga vrsta dokumenata. Zbirka fotografija sadrži fotografije (grupne i pojedinačne) događaja koji su se desili u ova dva veka, ličnosti i raznih društvenih, političkih, kulturnih, sportskih i drugih organizacija i asocijacija. Zbirka originalnih rukopisa, knjiga, novina i drugih knjiga koje su se iz različitih razloga i po različitim osnovama našli u ovom odeljenju. Zbirku tekstila čine uniforme, delovi odela i druge lične garderobe, razne trake (jevrejske iz Drugog svetskog rata, razne vojne i policijske oznake i činovi, prvomajske trake, logoraške oznake) itd. Zbirka sitnih predmeta se sastoji od raznih medalja, značke, makete, plakete i dr. Pored ovih originalnih predmeta odeljenje novije istorije poseduje i Fond memorijalne građe u koji ulaze uglavnom originalne i autentične izjave i sećanja, ali i prepisi i fotokopije aktera društvenih, političkih, kulturnih i drugih zbivanja na teritoriji koju pokriva muzej u pomenuta dva veka.Ovo odeljenje ima dosta bogatu foto arhivu od 3282 negativa.
U okviru istorijskog odeljenja angažovani su i diplomirani istoričari Branko Onjin (radi na istoriji sporta u Zrenjaninu) i Srđan Priljeva.