Pretraga

heading picture 1

Pedagoška informativna služba

Pedagoška služba je osnovana 1969. godine sa osnovnim zadatkom da bogato kulturno nasleđe koje muzej čuva učini dostupnim svim strukturama društva. Od osnivanja do danas, služba sa posetiocima svih uzrasta kontinuirano radi na upoznavanju i popularizaciji muzejskih sadržaja, tumačenju stalne postavke i tematskih izložbi.

U skladu sa tendencijama muzeološke teorije i prakse vremenom je delokrug rada proširen osmišljavanjem i sprovođenjem manuelnih i verbalnih radionica za decu i mlade, čiji je glavni cilj formiranje budućih generacija redovnih posetilaca i učesnika u muzejskim programima.

Godine 2006. pedagoska služba prerasta u pedagoško–informativnu i njen rad postaje sveobuhvatniji: pored ostalih poslova, služba se i dalje uključuje u pripreme oko tematskih izložbi ali osmišljava i organizuje i prateće programe u okviru svake akcije (projekcije filmova, audio snimaka, digitalnih prezentacija, predavanja, radionica…), samostalno ili sa autorima izložbi. Takođe, postavlja i izložbe dečijih radova u okviru svoje već tradicionalne akcije “Odjeci”, izložbe sa tematikom posvećenom mladima, kao i izložbe mladih autora u prostoru Muzeja. Periodično, u saradnji sa kustosima i saradnicima muzeja pedagoško-informativna služba organizuje i projekcije filmova, koncerte, književne večeri…

Saradnji sa sredstvima informisanja poklanja se velika pažnja, jer pored pozivnica i plakata, najave, reportaže, prikazi i gostovanja na lokalnim, regionalnim i nacionalnim radio stanicama i televizijama doprinose obaveštavanju najšire javnosti o aktivnostima muzeja i sve većoj poseti Muzeju. Narodni muzej Zrenjanin, dobitnik je nagrade "Zlatni doboš" za 2006. godinu, koju dodeljuju zrenjaninski novinari i stručnjaci za marketing, okupljeni u Agenciji "Most medija", za uspešnu saradnju sa medijima i plasiranje aktivnosti Muzeja u javnosti tokom 2006. godine.