Pretraga

heading picture 1

Prirodnjačko odeljenje

Prirodopisno odeljenje radilo je sa privremenim prekidima od osnivanja do danas. Inicijalna zbirka prirodopisnog odeljenja bila je poklon sreskog načelnika Emila Talijana iz Turske Kanjiže, svetskog putnika i lovca. Današnja zbirka prirodnjačkog odeljenja nastala je preuzimanjem zbirki Više pedagoške škole - odsek biologija iz Zrenjanina, bivše Prve gimnazije (danas Zrenjaninske gimnazije) i dela koji je nasleđen iz vremena postojanja prirodnjačkog odeljenja iz 1911. godine. Zbirku vodi muzejski savetnik, diplomirani biolog Svetozar Santovac.
Fond prirodnjačkog odeljenja čine sledeće zbirke: Geo-paleontološka, Botanička, Zoološka, učila i crteži, mikropreparati i fototeka.
Geo-paleontološku zbirku čini zoo i fito paleontološki materijal, kao i razne vrste barskih lesova peščara, eruptivnih stena i lopara sa fosilnim ostacima. Najvredniji eksponat: fosilni ostaci mamuta Mammuthus primigenius iskopani 1952. godine prilikom kopanja kanala DTD kod Novog Bečeja.
Botanička zbirka sastoji se od herbarskog materijala: bivše Više pedagoške škole-odsek biologija iz Zrenjanina, M.Gajića nekadašnjeg profesora iste škole, šumske uprave Aranđelovac, herbara i semenara "Agraria" iz Novog Sada, zbirke šišarki četinara i zbirke dendroflore koja se sastoji od fotonegativa i fotopozitiva najvrednijih primeraka dendroflore Zrenjanina.
Zoološku zbirku čine zbirke insekata, vodozemaca, riba, gmizavaca, ptica i njihovih jaja, sisara i lovačkih trofeja. Zbirka učila sastoji se od bioloških učila, modela i maketa, crteža i slika, dijafilmova, filmova i mikropreparata i mikroskopa.
Fototeku čine fotonegativi, fotopozitivi, slajdovi i kompjuterske fotografije.